• اصفهان-خیابان سروش-حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی-جنب اداره برق
  • 32298102-32285822-32285810 -32280376 (031) -

تعرفه نظام پزشکی عمومی و خانه کارگر عمومی دندانپزشکی سروش 1395

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی خانه کارگر عمومی اطفال
پالپاتومی  دندان شیری 97,000 77,600
پالپکتومی شیری 121,000 96,800
روکش استیل (SS Crown) 190,000 152,000
استریپینگ دندان 48,500 38,800
فیشور سیلانت 97,000 77,600
پلاک فضا نگهدارنده متحرک 290,000 232,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 390,000 312,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه 390,000 312,000
کشیدن شیری قدامی 40,000 32,000
کشیدن شیری خلفی 50,000 40,000
فلوراید تراپی (2 فک) 97,000 77,600
ترمیم با آمالگام یک سطحی 100,000 80,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 130,000 104,000
ترمیم با آمالگام سه سطحی 150,000 120,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 135,000 108,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 160,000 128,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 200,000 160,000
آمالگام بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 152,000 121,600
كامپوزيت بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 172,000 137,600
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی خانه کارگر عمومی ترمیمی با آمالگام
ترمیم با آمالگام یک سطحی 100,000 80,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 130,000 104,000
ترمیم با آمالگام سه سطحی 150,000 120,000
پین داخل کانال 43,000 34,400
پین داخل عاج 28,000 22,400
کف بندی با گلاس آینومر 46,000 36,800
MTA 110,000 88,000
درآوردن پین شکسته داخل کانال 57,000 45,600
کاسپ کاور آمالگام 20,000 16,000
کاسپ کاور کامپوزیت 24,000 19,200
ونیر پرسلن هر واحد (پرسلن لامینت) 638,000 510,400
بیلداپ  آمالگام 152,000 121,600
بیلداپ  آمالگام همراه با پین 195,000 156,000
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی خانه کارگر عمومی ترمیم با کامپوزیت
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 135,000 108,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 160,000 128,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 200,000 160,000
ونیر کامپوزیت 220,000 176,000
فایبر پست 55,000 44,000
بیلداپ کامپوزیت 172,000 137,600
بیلداپ کامپوزیت با پين 215,000 172,000
لامینیت پرسلن هر دندان 638,000 510,400
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی خانه کارگر عمومی درمان ریشه
پالپوتومی  اورژانس 97,000 77,600
عصب کشی تک کاناله 150,000 120,000
عصب کشی دو کاناله 232,000 185,600
عصب کشی سه کاناله 337,000 269,600
عصب کشی چهار کاناله 392,000 313,600
عصب کشی مجدد تک  کانال  (کلسیفه) 222,000 177,600
عصب کشی مجدد دو  کانال  (کلسیفه) 307,000 245,600
عصب کشی مجدد سه  کانال  (کلسیفه) 392,000 313,600
عصب کشی مجدد چهار کانال  (کلسیفه) 457,000 365,600
اپکسیفکشن 1 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 132,000 105,600
اپکسیفکشن 2 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 203,500 162,800
اپکسیفیکشن 3 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 269,000 215,200
رزکسیون ریشه دندانهای 1-2 هر کدام 250,000 200,000
رزکسیون ریشه دندانهای 3-4-5 هر کدام 280,000 224,000
رزکسیون ریشه دندانهای 6-7 هر کدام 475,000 380,000
اپکسوژنزیس هر دندان (هزینه ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 165,000 132,000
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی خانه کارگر عمومی
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان 150,000 120,000 پروتز
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان 300,000 240,000
اضافه کردن هر دندان به پارسیل اکریلی 43,000 34,400
پلاک کروم کبالت هر فک 950,000 760,000
نیم دست دندان مصنوعی 830,000 664,000
دست دندان مصنوعی کامل 1,560,000 1,248,000
ریبیس هر فك 250,000 200,000
تعمیر پروتز شکسته 86,500 69,200
ریلاین هر فک 170,000 136,000
نایت گارد هر فک 190,000 152,000
هر واحد روکش PFM 450,000 360,000
مریلند 410,000 328,000
پست ریختگی هر واحد 150,000 150,000
چسباندن روکش قدیمی 48,000 38,400
درآوردن روکش یا بریج هر پایه 72,000 57,600
اینله وآنله 350,000 280,000
قطع کردن روکش هر واحد 60,000 48,000
لامینیت پرسلن 638,000 510,400
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی خانه کارگر عمومی
کشیدن دندان قدامی (غیر کانین)(دندانهای یک و دو) 50,000 312,000 جراحی
کشیدن دندان دائمی خلفی یا کانین ( دندان 3) 59,500 32,000
کشیدن دندان دائمی عقل یا ریشه های باقیمانده معمولی 75,000 40,000
کشیدن دندان نهفته در نسج نرم 170,000 77,600
کشیدن دندان نهفته در نسج سخت 355,000 80,000
آلئوپلاستی 1/4 دهان 250,000 104,000
درناژ داخل دهانی (درناژ آبسه) 55,000 120,000
فرنکتومی 1,600,000 108,000
جراحی تومور های کوچک داخل استخوان 355,000 128,000
جراحی تومور های نسج نرم 150,000 160,000
عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان 290,000 121,600
درمان شکستگی فک به روش جراحی باز ................................... ...................................
جا انداختن در رفتگی مفصل 75,000 60,000
استئوتومی ................................... ...................................
سیم بندی دندان با آرچ بار 300,000 240,000
درای ساکت 41,000 32,800
خارج کردن تکه شکسته 24,000 19,200
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی خانه کارگر عمومی
ویزیت 23,000 18,400 ويزيت
رادیو گرافی پری اپیکال 18,000 14,400
رادیو گرافی بایت وینگ 20,000 16,000
پانسمان ساده 23,000 18,400
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی خانه کارگر عمومی
جراحی افزایش طول تاج (CL) 176,000 140,800 جراحي لثه = پريو
جرم گیری وبروساژ  يك  فک 102,000 81,600
جرم گیری وبروساژ دو  فک 170,000 136,000
بروساژ هر فک 29,000 23,200
بروساژ دو فک 580,000 464,000
ژنژيوکتومي نيم فک 260,000 208,000
فلپ نيم فک 290,000 232,000
پيوند لثه توسط متخصص ................................... ...................................
جراحي C.S.F ............................ ...................................