تعرفه های نظام پزشکی متخصص و آزاد متخصص دندانپزشکی سروش 1396

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی سروش 1396

(کل مبالغ به تومان می باشد)

خدمت

عمومی

متخصص

اطفال

پالپاتومی دندان شیری

97,000

136,000

پالپکتومی شیری

121,000

174,000

روکش استیل (SS Crown)

190,000

280,000

استریپینگ دندان

48,500

64,000

فیشور سیلانت

97,000

145,000

پلاک فضا نگهدارنده متحرک

290,000

430,000

پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه

390,000

490,000

پلاک فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه

390,000

580,000

کشیدن شیری قدامی

40,000

55,000

کشیدن شیری خلفی

50,000

68,000

فلوراید تراپی (2 فک)

97,000

145,000

ترمیم با آمالگام یک سطحی

100,000

150,000

ترمیم با آمالگام دو سطحی

130,000

195,000

ترمیم با آمالگام سه سطحی

150,000

225,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی

135,000

200,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی

160,000

240,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی

200,000

280,000

آمالگام بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C)

152,000

247,000

كامپوزيت بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C)

172,000

282,000

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی سروش 1396

(کل مبالغ به تومان می باشد)

خدمت

عمومی

متخصص

ترمیمی با آمالگام

ترمیم با آمالگام یک سطحی

100,000

150,000

ترمیم با آمالگام دو سطحی

130,000

195,000

ترمیم با آمالگام سه سطحی

150,000

225,000

پین داخل کانال

43,000

43,000

پین داخل عاج

28,000

28,000

کف بندی با گلاس آینومر

46,000

59,000

MTA

110,000

158,000

درآوردن پین شکسته داخل کانال

57,000

80,000

کاسپ کاور آمالگام

20,000

30,000

کاسپ کاور کامپوزیت

24,000

37,500

ونیر پرسلن هر واحد (پرسلن لامینت)

638,000

924,000

بیلداپ آمالگام

152,000

247,000

بیلداپ آمالگام همراه با پین

195,000

290,000

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی سروش 1396

(کل مبالغ به تومان می باشد)

خدمت

عمومی

متخصص

ترمیم با کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی

135,000

200,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی

160,000

240,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی

200,000

280,000

ونیر کامپوزیت

220,000

330,000

فایبر پست

55,000

77,000

بیلداپ کامپوزیت

172,000

282,000

بیلداپ کامپوزیت با پين

215,000

325,000

اسپيلنت يك فك با سیم (دندان هاي قدامي)

……………………………..

220,000

اسپيلنت دو فك با سیم (دندان هاي قدامي)

……………………………

390,000

اسپیلنت کامپوزیت دندان های قدامی

…………………………….

370,000

بیلیچینگ هر فک (سفید کردن دندان های قدامی) در منزل

……………………………..

605,000

بیلیچینگ هر فک (سفید کردن دندان های قدامی) در كلينيك

……………………………..

770,000

بیلیچینگ تک دندان

……………………………..

110,000

لامینیت پرسلن هر دندان

638,000

924,000

اصلاح طرح لبخند هر دندان

بین 600/000 تا 1/200/000 تومان

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی سروش 1396

(کل مبالغ به تومان می باشد)

خدمت

عمومی

متخصص

درمان ریشه

پالپوتومی اورژانس

97,000

97,000

عصب کشی تک کاناله

150,000

232,000

عصب کشی دو کاناله

232,000

352,000

عصب کشی سه کاناله

337,000

512,000

عصب کشی چهار کاناله

392,000

597,000

عصب کشی مجدد تک کانال (کلسیفه)

222,000

327,000

عصب کشی مجدد دو کانال (کلسیفه)

307,000

482,000

عصب کشی مجدد سه کانال (کلسیفه)

392,000

597,000

عصب کشی مجدد چهار کانال (کلسیفه)

457,000

692,000

اپکسیفکشن 1 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه
می شود)

132,000

187,000

اپکسیفکشن 2 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه
می شود)

203,500

308,000

اپکسیفیکشن 3 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه
محاسبه می شود)

269,000

407,000

رزکسیون ریشه دندانهای 1-2 هر کدام

250,000

345,000

رزکسیون ریشه دندانهای 3-4-5 هر کدام

280,000

400,000

رزکسیون ریشه دندانهای 6-7 هر کدام

475,000

670,000

اپکسوژنزیس هر دندان (هزینه ترمیم جداگانه محاسبه می شود)

165,000

242,000

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی سروش 1396

(کل مبالغ به تومان می باشد)

خدمت

عمومی

متخصص

پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان

150,000

230,000

پروتز

پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان

300,000

465,000

اضافه کردن هر دندان به پارسیل اکریلی

43,000

62,000

پلاک کروم کبالت هر فک

950,000

1,300,000

نیم دست دندان مصنوعی

830,000

1,190,000

دست دندان مصنوعی کامل

1,560,000

2,430,000

ریبیس هر فك

250,000

370,000

تعمیر پروتز شکسته

86,500

125,000

ریلاین هر فک

170,000

260,000

نایت گارد هر فک

190,000

280,000

هر واحد روکش PFM

450,000

625,000

مریلند

410,000

6,150,000

پست ریختگی هر واحد

150,000

216,000

چسباندن روکش قدیمی

48,000

65,000

درآوردن روکش یا بریج هر پایه

72,000

73,000

اینله وآنله

350,000

530,000

قطع کردن روکش هر واحد

60,000

85,000

روکش تمام سرامیک

……………………………..

1,045,000

دندان مصنوعی ایووکلار (هزینه مازاد بر دندان مصنوعی
کامل)

……………………………..

250,000

سافت لاينر

……………………………..

137,500

لامینیت پرسلن

638,000

924,000

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی سروش 1396

(کل مبالغ به تومان می باشد)

خدمت

عمومی

متخصص

کشیدن دندان قدامی (غیر کانین)(دندانهای یک و دو)

50,000

800,000

جراحی

کشیدن دندان دائمی خلفی یا کانین ( دندان 3)

59,500

90,000

کشیدن دندان دائمی عقل یا ریشه های باقیمانده معمولی

75,000

119,000

کشیدن دندان نهفته در نسج نرم

170,000

248,000

کشیدن دندان نهفته در نسج سخت

355,000

530,000

آلئوپلاستی 1/4 دهان

250,000

370,000

درناژ داخل دهانی (درناژ آبسه)

55,000

85,000

فرنکتومی

1,600,000

240,000

جراحی تومور های کوچک داخل استخوان

355,000

540,000

جراحی تومور های نسج نرم

150,000

355,000

عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان

290,000

4,400,000

درمان شکستگی فک به روش جراحی باز

……………………………..

5,900,000

جا انداختن در رفتگی مفصل

75,000

110,000

استئوتومی

……………………………..

590,000

سیم بندی دندان با آرچ بار

300,000

430,000

درای ساکت

41,000

61,000

خارج کردن تکه شکسته

24,000

37,000

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی سروش 1396

(کل مبالغ به تومان می باشد)

خدمت

عمومی

متخصص

ویزیت

23,000

36,000

ويزيت

رادیو گرافی پری اپیکال

18,000

18,000

رادیو گرافی بایت وینگ

20,000

20,000

خدمت

عمومی

متخصص

جراحی افزایش طول تاج (CL)

176,000

275,000

جراحي لثه = پريو

جرم گیری وبروساژ يك فک

102,000

135,000

جرم گیری وبروساژ دو فک

170,000

225,000

بروساژ هر فک

29,000

42,000

بروساژ دو فک

580,000

84,000

ژنژيوکتومي نيم فک

260,000

390,000

فلپ نيم فک

290,000

500,000

پيوند لثه توسط متخصص

……………………………..

460,000

جراحي C.S.F

……………………….

2,200,000

ایمپلنت

1/900/000

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی سروش 1396

(کل مبالغ به تومان می باشد)

خدمت

عمومی

متخصص

ارتودنسي

پلاك ارتودنسي هر فك

570,000

830,000

دستگاه ارتودنسي با پيچ ارتودنسي هر فك

770,000

1,100,000

دستگاه عادت شكن

320,000

490,000

ارتودنسي ثابت دو فک

2,700,000

5,200,000

ارتودنسي ثابت يك فك

17,550,000

3,600,000

پلاک ریتینر ارتودنسی (نگهدارنده ثابت پس از درمان)

…………………………….

200,000

تعمير پلاك ارتودنسي

…………………………….

125,000

پلاك هايراكس

…………………………….

1,080,000

پلاک فانکشنال

………………………………

1,600,000

تك باند

………………………………

30,000

فهرست
Call Now Buttonتماس