لیست دندانپزشکان متخصص کلینیک دندانپزشکی محتشم اصفهان

ردیف

نام پزشک

شیفت صبح

شیفت عصر

1

متخصص لثه

——————

سه شنبه

2

متخصص پروتز

شنبه

3

متخصص اطفال

دوشنبه

4

متخصص ارتودنسی

—————

یکشنبه

فهرست
Call Now Buttonتماس