لیست دندانپزشکان عمومی سروش

ردیف

نام پزشک

شیفت صبح

شیفت عصر

1

دکترشفا

شنبه – چهارشنبه

————-

2

دکتر رفيعيان ١

شنبه – یکشنبه – سه شنبه

———-

3

دکترالهام حاتمی

شنبه-یکشنبه- سه شنبه

———-

4

دکتر رفيعيان ٢

شنبه – یک شنبه – دوشنبه

– چهارشنبه

دوشنبه

5

دکتر فصيح فر

جمعه

یک شنبه – چهار شنبه

6

دكتر زهره وند

 شنبه-دوشنبه – چهارشنبه

شنبه – یکشنبه – سه شنبه

چهارشنبه – پنج شنبه

7

دکترحياتي

شنبه-يك شنبه

سه شنبه-یکشنبه – جمعه

8

دکترعلي عرب

یکشنبه – دوشنبه

شنبه – سه شنبه

9

دکترسيادت

دوشنبه – پنج شنبه – جمعه

یک شنبه – سه شنبه – پنجشنبه

10

دکتر خاقاني

دوشنبه – پنج شنبه – جمعه

سه شنبه 

11

دکتر آقاجانيان

——

یکشنبه -دوشنبه- سه شنبه 

12

دکتر اميدي

سه شنبه – پنج شنبه 

———

13

دکتر سليمان پور

———–

 شنبه – پنج شنبه

14

دکتر مسعودي

————-

 شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

15

دکتر توكلي

—————

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

16

دکترملایی

شنبه -چهارشنبه

——-

17

دکتر نصري

—————

شنبه – دوشنبه

18

دکتر فكور

—————

سهشنبه

19

دکتر زماني

شنبه- یکشنبه-دوشنبه

سه شنبه – چهارشنبه- پنج شنبه

—————–

فهرست
Call Now Buttonتماس