• اصفهان-خیابان سروش-حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی-جنب اداره برق
  • 32298102-32285822-32285810 -32280376 (031) -

لیست دندانپزشکان متخصص سروش

 

ردیف

نام پزشک

تخصص

شیفت صبح

شیفت عصر

1

دكتر ايمان محمدي

جراح فك و صورت

 

--------

پنجشنبه

2

دكتر حقاني

درمان ریشه

پنجشنبه

یکشنبه- دوشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

3

دکترهوايي

درمان ریشه

------- 

چهارشنبه

4

دکترنيلي

ترمیم

شنبه- سه شنبه - چهارشنبه

----------

5

دکتر نوحی

 پريو (لثه)

جمعه

------- 

6

دکترکیانی

 پريو (لثه)

-----

یکشنبه

7

دکترکیانی

 پريو (لثه)

دوشنبه- پنجشنبه

پنجشنبه

8

دکترناصری

 پريو (لثه)

-------

دوشنبه

9

 دکتر جابر یقینی

پريو (لثه)

-----------

سه شنبه

10

دکترفرخانی

پريو (لثه)

پنج شنبه

-------

11

دکترطباخيان

پروتز

چهارشنبه

چهارشنبه

12

دکتر قاسمی

پروتز

پنج شنبه

-------

13

دکترفتحی

پروتز

یکشنبه - پنج شنبه

سه شنبه- پنج شنبه

14

دکتر مجيدي

پروتز

شنبه - دوشنبه

سه شنبه

15

دکترماجد

اطفال

-------

شنبه - دوشنبه - چهاشنبه

16

دکتر رفيعي

ارتودنسی

جمعه

-------

17

دکتر جنابي

ارتودنسی

------

یکشنبه