لیست دندانپزشکان متخصص سروش

 

ردیف

نام پزشک

تخصص

شیفت صبح

شیفت عصر

1

دكتر ايمان محمدي

جراح فك و صورت

 

——–

پنجشنبه

2

دكتر حقاني

درمان ریشه

پنجشنبه

یکشنبه- دوشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

3

دکترهوايي

درمان ریشه

——- 

چهارشنبه

4

دکترنيلي

ترمیم

شنبه- سه شنبه – چهارشنبه

———-

5

دکتر نوحی

 پريو (لثه)

جمعه

——- 

6

دکترکیانی

 پريو (لثه)

—–

یکشنبه

7

دکترکیانی

 پريو (لثه)

دوشنبه- پنجشنبه

پنجشنبه

8

دکترناصری

 پريو (لثه)

——-

دوشنبه

9

 دکتر جابر یقینی

پريو (لثه)

———–

سه شنبه

10

دکترفرخانی

پريو (لثه)

پنج شنبه

——-

11

دکترطباخيان

پروتز

چهارشنبه

چهارشنبه

12

دکتر قاسمی

پروتز

پنج شنبه

——-

13

دکترفتحی

پروتز

یکشنبه – پنج شنبه

سه شنبه- پنج شنبه

14

دکتر مجيدي

پروتز

شنبه – دوشنبه

سه شنبه

15

دکترماجد

اطفال

——-

شنبه – دوشنبه – چهاشنبه

16

دکتر رفيعي

ارتودنسی

جمعه

——-

17

دکتر جنابي

ارتودنسی

——

یکشنبه

 

فهرست
Call Now Buttonتماس