• اصفهان-خیابان سروش-حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی-جنب اداره برق
  • 32298102-32285822-32285810 -32280376 (031) -

تعرفه های نظام پزشکی متخصص و خانه کارگر متخصص دندانپزشکی سروش 1396

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص خانه کارگر متخصص اطفال
پالپاتومی  دندان شیری 136,000 108,800
پالپکتومی شیری 174,000 139,200
روکش استیل (SS Crown) 280,000 224,000
استریپینگ دندان 64,000 51,200
فیشور سیلانت 145,000 116,000
پلاک فضا نگهدارنده متحرک 430,000 344,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 490,000 392,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه 580,000 464,000
کشیدن شیری قدامی 55,000 44,000
کشیدن شیری خلفی 68,000 54,400
فلوراید تراپی (2 فک) 145,000 116,000
ترمیم با آمالگام یک سطحی 150,000 120,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 195,000 156,000
ترمیم با آمالگام سه سطحی 225,000 180,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 200,000 160,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 240,000 192,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 280,000 224,000
آمالگام بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 247,000 197,600
كامپوزيت بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 282,000 225,600
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص خانه کارگر متخصص ترمیمی با آمالگام
ترمیم با آمالگام یک سطحی 150,000 120,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 195,000 156,000
ترمیم با آمالگام سه سطحی 225,000 180,000
پین داخل کانال 43,000 34,400
پین داخل عاج 28,000 22,400
کف بندی با گلاس آینومر 59,000 47,200
MTA 158,000 126,400
درآوردن پین شکسته داخل کانال 80,000 64,000
کاسپ کاور آمالگام 30,000 24,000
کاسپ کاور کامپوزیت 37,500 30,000
ونیر پرسلن هر واحد (پرسلن لامینت) 924,000 739,200
بیلداپ  آمالگام 247,000 197,600
بیلداپ  آمالگام همراه با پین 290,000 232,000
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص خانه کارگر متخصص ترمیم با کامپوزیت
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 200,000 160,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 240,000 192,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 280,000 224,000
ونیر کامپوزیت 330,000 264,000
فایبر پست 77,000 61,600
بیلداپ کامپوزیت 282,000 225,600
بیلداپ کامپوزیت با پين 325,000 260,000
لامینیت پرسلن هر دندان 924,000 739,200
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص خانه کارگر متخصص درمان ریشه
پالپوتومی  اورژانس 97,000 77,600
عصب کشی تک کاناله 232,000 185,600
عصب کشی دو کاناله 352,000 281,600
عصب کشی سه کاناله 512,000 409,600
عصب کشی چهار کاناله 597,000 477,600
عصب کشی مجدد تک  کانال  (کلسیفه) 327,000 261,600
عصب کشی مجدد دو  کانال  (کلسیفه) 482,000 385,600
عصب کشی مجدد سه  کانال  (کلسیفه) 597,000 477,600
عصب کشی مجدد چهار کانال  (کلسیفه) 692,000 553,600
اپکسیفکشن 1 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 187,000 149,600
اپکسیفکشن 2 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 308,000 246,400
اپکسیفیکشن 3 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 407,000 325,600
رزکسیون ریشه دندانهای 1-2 هر کدام 345,000 276,000
رزکسیون ریشه دندانهای 3-4-5 هر کدام 400,000 320,000
رزکسیون ریشه دندانهای 6-7 هر کدام 670,000 536,000
اپکسوژنزیس هر دندان (هزینه ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 242,000 193,600
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص خانه کارگر متخصص
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان 230,000 184,000 پروتز
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان 465,000 372,000
اضافه کردن هر دندان به پارسیل اکریلی 62,000 49,600
پلاک کروم کبالت هر فک 1,300,000 1,040,000
نیم دست دندان مصنوعی 1,190,000 952,000
دست دندان مصنوعی کامل 2,430,000 1,944,000
ریبیس هر فك 370,000 296,000
تعمیر پروتز شکسته 125,000 100,000
ریلاین هر فک 260,000 208,000
نایت گارد هر فک 280,000 224,000
هر واحد روکش PFM 625,000 500,000
مریلند 6,150,000 4,920,000
پست ریختگی هر واحد 216,000 216,000
چسباندن روکش قدیمی 65,000 52,000
درآوردن روکش یا بریج هر پایه 73,000 58,400
اینله وآنله 530,000 424,000
قطع کردن روکش هر واحد 85,000 68,000
لامینیت پرسلن 924,000 739,200
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص خانه کارگر متخصص
کشیدن دندان قدامی (غیر کانین)(دندانهای یک و دو) 800,000 640,000 جراحی
کشیدن دندان دائمی خلفی یا کانین ( دندان 3) 90,000 72,000
کشیدن دندان دائمی عقل یا ریشه های باقیمانده معمولی 119,000 95,200
کشیدن دندان نهفته در نسج نرم 248,000 198,400
کشیدن دندان نهفته در نسج سخت 530,000 424,000
آلئوپلاستی 1/4 دهان 370,000 296,000
درناژ داخل دهانی (درناژ آبسه) 85,000 68,000
فرنکتومی 240,000 192,000
جراحی تومور های کوچک داخل استخوان 540,000 432,000
جراحی تومور های نسج نرم 355,000 284,000
عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان 4,400,000 3,520,000
درمان شکستگی فک به روش جراحی باز 5,900,000 4,720,000
جا انداختن در رفتگی مفصل 110,000 88,000
استئوتومی 590,000 472,000
سیم بندی دندان با آرچ بار 430,000 344,000
درای ساکت 61,000 48,800
خارج کردن تکه شکسته 37,000 29,600
تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر  دندانپزشکی سروش 1396 کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص خانه کارگر متخصص
ویزیت 36,000 28,800 ويزيت
رادیو گرافی پری اپیکال 18,000 14,400
رادیو گرافی بایت وینگ 20,000 16,000
پانسمان ساده 36,000 28,800
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص خانه کارگر متخصص
جراحی افزایش طول تاج (CL) 275,000 220,000 جراحي لثه = پريو
جرم گیری وبروساژ  يك  فک 135,000 108,000
جرم گیری وبروساژ دو  فک 225,000 180,000
بروساژ هر فک 42,000 33,600
بروساژ دو فک 84,000 67,200
ژنژيوکتومي نيم فک 390,000 312,000
فلپ نيم فک 500,000 400,000
پيوند لثه توسط متخصص 460,000 368,000
جراحي C.S.F 2,200,000 1,760,000