• اصفهان-خیابان سروش-حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی-جنب اداره برق
  • 32298102-32285822-32285810 -32280376 (031) -

تعرفه نظام پزشکی و آزاد کلینیک سروش

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی سروش 1396 (کل مبالغ به تومان می باشد)
خدمت عمومی  متخصص اطفال
پالپاتومی  دندان شیری 97,000 136,000
پالپکتومی شیری 121,000 174,000
روکش استیل (SS Crown) 190,000 280,000
استریپینگ دندان 48,500 64,000
فیشور سیلانت 97,000 145,000
پلاک فضا نگهدارنده متحرک 290,000 430,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 390,000 490,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه 390,000 580,000
کشیدن شیری قدامی 40,000 55,000
کشیدن شیری خلفی 50,000 68,000
فلوراید تراپی (2 فک) 97,000 145,000
ترمیم با آمالگام یک سطحی 100,000 150,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 130,000 195,000
ترمیم با آمالگام سه سطحی 150,000 225,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 135,000 200,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 160,000 240,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 200,000 280,000
آمالگام بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 152,000 247,000
كامپوزيت بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 172,000 282,000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی سروش 1396 (کل مبالغ به تومان می باشد)
خدمت عمومی  متخصص ترمیمی با آمالگام
ترمیم با آمالگام یک سطحی 100,000 150,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 130,000 195,000
ترمیم با آمالگام سه سطحی 150,000 225,000
پین داخل کانال 43,000 43,000
پین داخل عاج 28,000 28,000
کف بندی با گلاس آینومر 46,000 59,000
MTA 110,000 158,000
درآوردن پین شکسته داخل کانال 57,000 80,000
کاسپ کاور آمالگام 20,000 30,000
کاسپ کاور کامپوزیت 24,000 37,500
ونیر پرسلن هر واحد (پرسلن لامینت) 638,000 924,000
بیلداپ  آمالگام 152,000 247,000
بیلداپ  آمالگام همراه با پین 195,000 290,000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی سروش 1396 (کل مبالغ به تومان می باشد)
خدمت عمومی  متخصص ترمیم با کامپوزیت
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 135,000 200,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 160,000 240,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 200,000 280,000
ونیر کامپوزیت 220,000 330,000
فایبر پست 55,000 77,000
بیلداپ کامپوزیت 172,000 282,000
بیلداپ کامپوزیت با پين 215,000 325,000
اسپيلنت يك فك با سیم (دندان هاي قدامي) ................................... 220,000
اسپيلنت دو فك با سیم (دندان هاي قدامي) ................................. 390,000
اسپیلنت کامپوزیت دندان های قدامی .................................. 370,000
بیلیچینگ هر فک (سفید کردن دندان های قدامی) در منزل ................................... 605,000
بیلیچینگ هر فک (سفید کردن دندان های قدامی) در كلينيك ................................... 770,000
بیلیچینگ تک دندان ................................... 110,000
لامینیت پرسلن هر دندان 638,000 924,000
اصلاح طرح لبخند هر دندان بین 600/000 تا 1/200/000 تومان
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی سروش 1396 (کل مبالغ به تومان می باشد)
خدمت عمومی  متخصص درمان ریشه
پالپوتومی  اورژانس 97,000 97,000
عصب کشی تک کاناله 150,000 232,000
عصب کشی دو کاناله 232,000 352,000
عصب کشی سه کاناله 337,000 512,000
عصب کشی چهار کاناله 392,000 597,000
عصب کشی مجدد تک  کانال  (کلسیفه) 222,000 327,000
عصب کشی مجدد دو  کانال  (کلسیفه) 307,000 482,000
عصب کشی مجدد سه  کانال  (کلسیفه) 392,000 597,000
عصب کشی مجدد چهار کانال  (کلسیفه) 457,000 692,000
اپکسیفکشن 1 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 132,000 187,000
اپکسیفکشن 2 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 203,500 308,000
اپکسیفیکشن 3 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 269,000 407,000
رزکسیون ریشه دندانهای 1-2 هر کدام 250,000 345,000
رزکسیون ریشه دندانهای 3-4-5 هر کدام 280,000 400,000
رزکسیون ریشه دندانهای 6-7 هر کدام 475,000 670,000
اپکسوژنزیس هر دندان (هزینه ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 165,000 242,000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی سروش 1396 (کل مبالغ به تومان می باشد)
خدمت عمومی  متخصص
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان 150,000 230,000 پروتز
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان 300,000 465,000
اضافه کردن هر دندان به پارسیل اکریلی 43,000 62,000
پلاک کروم کبالت هر فک 950,000 1,300,000
نیم دست دندان مصنوعی 830,000 1,190,000
دست دندان مصنوعی کامل 1,560,000 2,430,000
ریبیس هر فك 250,000 370,000
تعمیر پروتز شکسته 86,500 125,000
ریلاین هر فک 170,000 260,000
نایت گارد هر فک 190,000 280,000
هر واحد روکش PFM 450,000 625,000
مریلند 410,000 6,150,000
پست ریختگی هر واحد 150,000 216,000
چسباندن روکش قدیمی 48,000 65,000
درآوردن روکش یا بریج هر پایه 72,000 73,000
اینله وآنله 350,000 530,000
قطع کردن روکش هر واحد 60,000 85,000
روکش تمام سرامیک ................................... 1,045,000
دندان مصنوعی ایووکلار (هزینه مازاد بر دندان مصنوعی کامل) ................................... 250,000
سافت لاينر ................................... 137,500
لامینیت پرسلن 638,000 924,000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی سروش 1396 (کل مبالغ به تومان می باشد)
خدمت عمومی  متخصص
کشیدن دندان قدامی (غیر کانین)(دندانهای یک و دو) 50,000 800,000 جراحی
کشیدن دندان دائمی خلفی یا کانین ( دندان 3) 59,500 90,000
کشیدن دندان دائمی عقل یا ریشه های باقیمانده معمولی 75,000 119,000
کشیدن دندان نهفته در نسج نرم 170,000 248,000
کشیدن دندان نهفته در نسج سخت 355,000 530,000
آلئوپلاستی 1/4 دهان 250,000 370,000
درناژ داخل دهانی (درناژ آبسه) 55,000 85,000
فرنکتومی 1,600,000 240,000
جراحی تومور های کوچک داخل استخوان 355,000 540,000
جراحی تومور های نسج نرم 150,000 355,000
عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان 290,000 4,400,000
درمان شکستگی فک به روش جراحی باز ................................... 5,900,000
جا انداختن در رفتگی مفصل 75,000 110,000
استئوتومی ................................... 590,000
سیم بندی دندان با آرچ بار 300,000 430,000
درای ساکت 41,000 61,000
خارج کردن تکه شکسته 24,000 37,000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی سروش 1396 (کل مبالغ به تومان می باشد)
خدمت عمومی  متخصص
ویزیت 23,000 36,000 ويزيت
رادیو گرافی پری اپیکال 18,000 18,000
رادیو گرافی بایت وینگ 20,000 20,000
خدمت عمومی  متخصص
جراحی افزایش طول تاج (CL) 176,000 275,000 جراحي لثه = پريو
جرم گیری وبروساژ  يك  فک 102,000 135,000
جرم گیری وبروساژ دو  فک 170,000 225,000
بروساژ هر فک 29,000 42,000
بروساژ دو فک 580,000 84,000
ژنژيوکتومي نيم فک 260,000 390,000
فلپ نيم فک 290,000 500,000
پيوند لثه توسط متخصص ................................... 460,000
جراحي C.S.F ............................ 2,200,000
ایمپلنت 1/900/000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی سروش 1396 (کل مبالغ به تومان می باشد)
خدمت عمومی  متخصص ارتودنسي
پلاك ارتودنسي هر فك 570,000 830,000
دستگاه ارتودنسي با پيچ ارتودنسي هر فك 770,000 1,100,000
دستگاه عادت شكن 320,000 490,000
ارتودنسي ثابت دو فک 2,700,000 5,200,000
ارتودنسي ثابت يك فك 17,550,000 3,600,000
پلاک ریتینر ارتودنسی (نگهدارنده ثابت پس از درمان) .................................. 200,000
تعمير پلاك ارتودنسي .................................. 125,000
پلاك هايراكس .................................. 1,080,000
پلاک فانکشنال .................................... 1,600,000
تك باند .................................... 30,000